Kombi kursus 3. timers førstehjælp & 3 timers elementær brandbekæmpelse, varighed 6 timer

Førstehjælp.
Kort orientering om, førstehjælpens 4 hovedpunkter:
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Giv førstehjælp

Derefter:
Psykisk førstehjælp.
Trinvis førstehjælp.
Årsager og symptomer på hjertestop.
Hjerte-Lunge-Redning (teori / praktik).
Gennemgang af hjertestarter AED
Vold mod hjernen.
Store blodtab fra åbent sår.
Shock og Shockforebyggelse.
Knoglebrud/Ledskader/Forstuvninger.
Forbrændinger/Ætsninger.
Pludselige sygdomme.

Brand Bekæmpelse
Hvordan opstår en ildebrand?
Hvordan bevæger en ildebrand sig?
En kontrolleret brand
En ikke kontrolleret brand
Hvordan slukker man en ildebrand?
Hvilke forholdsregler skal man tage ved ildebrand?
Hvilke forholdsregler skal man tage ved røgudvikling?
Hvordan skal man lave en alarmering?
Brand i fedtstof.
Særlige farer.
Gennemgang af det forskellige slukningsudstyr som findes.
Gennemgang af eventuelt brand og evakueringsinstrukser.
Praktisk slukning med brandtæppe/Co-2 slukker

Der udstedes beviser til alle kursister som har deltaget i hele kursusforløbet.

I kursusprisen er også afsat en Co-2 slukker til demo.

Pris for op til 16 deltager kr. 5700,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transport.

Elementær brandbekæmpelse, varighed 3 timer

Kursets indhold

Rutiner
Beredskabsplaner / Lovkrav
En kontrolleret brand
En ikke kontrolleret brand
Forholdsregler ved brand og røgudvikling
Brand og evakuering / alarmering
Hvordan opstår en ildebrand? (brandtrekanten).
Hvordan bevæger en ildebrand sig?
Hvordan slukker man en ildebrand?
Brand i fedtstof.
Særlige farer.
Gennemgang af det forskellige slukningsudstyr som findes.
Gennemgang af eventuelle brand og evakueringsinstrukser.
Praktisk øvelse hvis forholdende er tilstedet.

Pris for op til 16 deltager kr. 3600,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transpor
t.