Vedligeholdskursus i førstehjælp, varighed 3 timer

Omhandler:
Kurset afholdes for personer, der tidligere har deltaget i førstehjælpskursus.
Kort orientering om, førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Derefter:
Trinvis førstehjælp
Hjerte Lunge Redning
Gennemgang og brug af hjertestarer
Fremmedlegemer i luftvejen
Eventuelt nye retningsligner der er kommet til førstehjælp
Deltagernes førstehjælps ønsker

Pris for op til 16 deltager kr. 3500,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transport.

Førstehjælp på 6 timer

Omhandler førstehjælpens 4 hovedpunkter:
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Giv førstehjælp

Derefter:
Psykisk førstehjælp.
Reaktionsmønsteret hos den tilskadekommen.
Egne reaktioner ved en ulykke.
Trinvis førstehjælp.
Hjerte Lunge Redning (teori / praktik).
Gennemgang af hjertestarteren.
Fremmedlegemer i luftvejen.
Store blødninger.
Shock og Shockforebyggelse.
Pludselige sygdomme.

Pris for op til 16 deltager kr. 5400,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transport.

Klik her for at downloade vores huskeliste: Trinvis førstehjælp til voksne og børn

Grundkursus i førstehjælp, varighed 12 timer

Grundkursus i førstehjælp er generelt kursus, som er kompetencegivende til de fleste uddannelser, hvor et førstehjælpskursus er et krav.

Omhandler førstehjælpens 4 hovedpunkter:
Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Giv førstehjælp

Derefter:
Psykisk førstehjælp.
Egne og andres reaktioner i en stresssituation.
Trinvis førstehjælp.
Praktiske øvelser.
Vold mod hjernen.
Store blodtab fra åbent sår.
Shock og Shockforebyggelse.
Knoglebrud/ Ledskader/ Forstuvninger.
Forbrændinger/Ætsninger.
Brystkassens anatomi.
Årsager og symptomer på hjertestop.
Hjerte-Lunge-Redning (teori / praktik).
Genoplivning af børn.
Gennemgang og træning med hjertestarer AED
Pludselige sygdomme.
Situationsøvelser.

Der udstedes kompetencegivende beviser til alle kursister som har deltaget i hele kursusforløbet.

Pris for op til 16 deltager kr. 9600,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transport.

Kombi kursus 3. timers førstehjælp & 3 timers elementær brandbekæmpelse, varighed 6 timer

Førstehjælp.
Kort orientering om, førstehjælpens 4 hovedpunkter:
Skab sikkerhed
Vurder personen
Tilkald hjælp
Giv førstehjælp

Derefter:
Psykisk førstehjælp.
Trinvis førstehjælp.
Årsager og symptomer på hjertestop.
Hjerte-Lunge-Redning (teori / praktik).
Gennemgang af hjertestarter AED
Vold mod hjernen.
Store blodtab fra åbent sår.
Shock og Shockforebyggelse.
Knoglebrud/Ledskader/Forstuvninger.
Forbrændinger/Ætsninger.
Pludselige sygdomme.

Brand Bekæmpelse
Hvordan opstår en ildebrand?
Hvordan bevæger en ildebrand sig?
En kontrolleret brand
En ikke kontrolleret brand
Hvordan slukker man en ildebrand?
Hvilke forholdsregler skal man tage ved ildebrand?
Hvilke forholdsregler skal man tage ved røgudvikling?
Hvordan skal man lave en alarmering?
Brand i fedtstof.
Særlige farer.
Gennemgang af det forskellige slukningsudstyr som findes.
Gennemgang af eventuelt brand og evakueringsinstrukser.
Praktisk slukning med brandtæppe/Co-2 slukker

Der udstedes beviser til alle kursister som har deltaget i hele kursusforløbet.

I kursusprisen er også afsat en Co-2 slukker til demo.

Pris for op til 16 deltager kr. 5700,00
Prisen er for et hold og prisen er ex. Moms samt transport.