Hvem er SecurityGroup?

SecurityGroup blev grundlagt i 1993, ved Poul Larsen, som har over 40 års erfaring indenfor Ambulance-brand og redningstjeneste, fra bl.a. Lægeambulancetjenesten og Pioner afdelingen ved Københavns Brandvæsen. Poul Larsen har udgivet tre lærebøger inden for førstehjælp, som alle er godkendt til den Beredskabsmæssige uddannelse.

Og i samarbejde med forsvaret lavet en film om psykisk førstehjælp.

Endvidere er SecurityGroup godkendt af Sundhedsstyrelsen til at udstede kompetencegivende beviser inden for førstehjælp.

SecurityGroup ejes i dag af sønnen Dennis Larsen, som har over 20 års erfaring indenfor branchen.

Førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp, Udvidet førstehjælpskurser , Virksomhedstilpasset førstehjælpskurser. Vedligeholdelseskurser i førstehjælp. Målrettede førstehjælpskurser.

Læs mere

Brandbekæmpelse

Virksomhedstilpassede brandkurser, Elementær brandbekæmpelse. Uddannelse af personer til specifikke redningssituationer.

Læs mere